Ga naar hoofdinhoud

Welkom op Kindcentrum De Buskes

De Ds. J.J. Buskesschool is een christelijke basisschool in het Rotterdamse Zevenkamp. Wij typeren onszelf als een wijkschool: een school met ruimte voor alle verschillende culturen en geloofsopvattingen. We werken samen met bevlogen en betrokken leraren die veel aandacht hebben voor het individuele kind. Naast kennisverwerving, leggen wij de nadruk op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Dit doen we om betrokken individuen te vormen die later vrolijk de toekomst in kunnen.

Onze 4 pijlers

Wat doen wij?

Er is aandacht voor de gezondheid van onze leerlingen. Wij zijn een Lekker Fit! school en leren de kinderen dus hoe zij goed voor zichzelf moeten zorgen door middel van beweging en voeding. Er is op de Ds. J.J. Buskesschool altijd ruimte voor plezier en we moedigen de leerlingen dan ook aan om spelenderwijs te leren. Hiernaast besteden we veel aandacht aan de vakken taal en rekenen.

Wij bevorderen een positief werk- en leerklimaat, want dit is voor ons de basis om tot goede leerresultaten te komen. Daarom werken we met de schoolbrede aanpak op gedrag: School Wide Positive Behaviour Support, Leren zichtbaar maken en ‘Leerkracht’. Met behulp hiervan vergroten wij de betrokkenheid en het eigenaarschap van de kinderen. Leren met en van elkaar, gebruik makend van coöperatieve werkvormen.

De principes van opbrengst- en handelingsgericht werken staan bij ons centraal. Ouders vormen voor ons een belangrijke partner op onze school.

Met onze blik gericht op de toekomst zoeken wij naar mogelijkheden om eigen- tijds onderwijs verder vorm te geven. Wij vormen samen met KSH Kinderdagverblijf en Kidsclub de Buskes, Kindcentrum de Buskes.

Positief naar de toekomst

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan snel kijken, u bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking.

Maak een afspraak met de directeur via het contactformulier op deze website of bel 010-455 29 40 en vraag naar Debby Schefers.

Kinderopvang bij Kindcentrum De Buskes

KSH KDV De Buskes

Op ons kinderdagverblijf hebben wij twee verticale groepen waar kinderen van 0-4 jaar worden opgevangen. U kunt ook kiezen voor een peuterarrangement.

KSH Kidsclub de Buskes

Op de Kidsclub hebben wij 3 basisgroepen. Deze basisgroepen zijn op leeftijd ingedeeld, zodat kinderen altijd met leeftijdgenoten activiteiten kunnen ondernemen.

KSH Peuterschool De Buskes

De peuteropvang is een voorbereiding op de basisschool. Ervaren pedagogisch medewerkers bieden de kinderen uitdagende activiteiten aan.
Er wordt gebruik gemaakt van een voorschools educatieprogramma UK & Puk. Fruit en drinken tijdens de peuterspeelzaal zijn inbegrepen.

Partners Kindcentrum De Buskes

Positive Behaviour
Support in de wijk
Buurtwerk
Rotterdam
Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond Plus
Centrum voor
Jeugd en Gezin
De Bibliotheek
op school
Lekker Fit!
Rotterdam
Sportclub
Excelsior
Ontmoetingskerk
Zevenkamp

Quote over kernwaarde ‘Samen’

Barbie groep 6

MEERKRACHTEN GEZOCHT

Onze vacatures

Leerkracht midden- of bovenbouw

1.0 fte LB

Voor informatie en sollicitatie:
mail met onze directeur
Debby Schefers

Lees de inspirerende verhalen van collega’s

Luister, lees en kijk en misschien word je wel net zo enthousiast als zij!

Bekijk alle vacatures van Kind en Onderwijs Rotterdam

Nieuwsberichten

Unity ’99

Unity ’99 zet zich in om van kinderen in de sport een kampioen te maken, maar ook in de maatschappij! Tijdens de clinics van Unity ’99 op de Buskesschool wordt er een duidelijke boodschap overgebracht door de instructeurs en omgezet naar activiteiten.
Visualiseer jouw droom, werk ervoor, doe er alles aan en geef niet op als het moeilijk wordt.

Kinderboekenweek

We kunnen terugkijken op een geslaagde Kinderboekenweek! Het thema was ‘Gi-ga-groen’, waarbij we stil hebben gestaan bij alles wat er in de natuur om ons heen te beleven valt. We willen kinderen enthousiast maken om veel te lezen. Allerlei activiteiten stonden op het programma. Er stond een boekenkraam op het schoolplein De Boekencarrousel. Leesconsulent van Bibliotheek Rotterdam

Quote over kernwaarde ‘Leren’

Cherry groep 8

Alles over ons Team

Studiedagen

Vakanties

Quote over kernwaarde ‘Fit’

Ceon groep 5

Schoolapp

Volg ons 

Download de gratis
basisschool-app

Te downloaden via de Appstore of Google Play

Ouderportaal de basisschool-app

In de informatievoorziening naar ouders maakt de school gebruik van de app : ‘de basisschoolapp’. Om gebruik te maken van ‘de basisschoolapp’ dient u een account aan te maken. Informatie over het aanmaken van dit account kunt u vragen bij de administratie of de directie. Wij sturen informatie naar ouders zoveel mogelijk digitaal. Dat betekent dat alle nieuwsberichten op deze manier ontvangt. Op de speciale groepspagina in de app ontvangt u berichten van de groep zoals foto’s, groepsinformatie en huiswerk. U kunt inschrijven voor informatieavonden en naschoolse activiteiten en ook kunt u absenties doorgeven.

U kunt de app downloaden in de app store ( iphone) of in de play store (android phone).

Facebook

Volg ons op Facebook

1 week verleden

LerenGisteren hadden de kinderen van groep 7 een les over hoe je de omtrek en oppervlakte uitrekent. Vandaag mochten ze dit uitproberen bij een buitenles.Het doel was niet om het juiste antwoord te vinden, maar om de juiste som op te schrijven. Elk kind heeft dit doel behaald! #buskes #buskesschool #kcdebuskes #buitenles #rekenen #meten #leren ... Zie meerZie minder
Kijk op Facebook

2 weken verleden

LerenHier zie je eens de 'gewone' lessen. Spelling, rekenen, knutselen en verrijkingsgroep.Op de foto's zijn enkele van onze routines zichtbaar. Zo werken wij op school met een zelfstandig werkenblokje, heb je bij elke les je wisbordje nodig en heb je altijd een pennenbakje op tafel, waar alleen het nodige inzit. Deze routines zijn schoolbreed en zorgen voor structuur en#buskesschool#busjess#kcdebuskesj#kindcentrumdebuskesc#onderwijss#basisschoolj#basisonderwijs##structuurw#routinesc#doorgaandelijn##dagelijkslijn #dagelijks ... Zie meerZie minder
Kijk op Facebook

2 weken verleden

Melody (Diwen) uit groep 8B staat in kinderkrant @jong010_kinderkrantEen echt rekentalent...! Zij wordt uitgedaagd op haar eigen niveau en is erg leergierig. We zijn trots op haar!#buskesschool #buskes #rekenen #talent #Rekenwedstrijd #kangoeroewedstrijd #jong010 #indekrant #krantenartikel #trots ... Zie meerZie minder
Kijk op Facebook

3 weken verleden

SamenOnderwijs maken we samen: de kinderen, ouders, leerkrachten en samenwerkingspartners.Afgelopen dinsdag hadden we onze informatie-avond voor de ouders.Kinderen presteren beter als ouders betrokken zijn bij het onderwijs. Daarom zijn wij ook blij met deze mooie opkomst!gro-up Buurtwerk bedankt voor het geven van een workshop over diverse opvoedingsstijlen. ... Zie meerZie minder
Kijk op Facebook

4 weken verleden

SamenIn de Gouden weken (de eerste weken na de zomervakantie) is heel belangrijk dat je activiteiten doet waarbij groepsvorming wordt bevorderd. In groep 7 en 8 hebben de kinderen een activiteit gedaan waarbij ze duidelijk met elkaar moesten communiceren. Wanneer ze dit juist deden, kreeg je twee identieke tekeningen. Eén spelregel: je mocht elkaars tekening niet zien tot het einde van de activiteit.#buskes #buskesschool #basisschool #GoudenWeken #groepsvorming #positief #duidelijk #communiceren #kleurplaat #groep7 #groep8 ... Zie meerZie minder
Kijk op Facebook

Instagram

Volg ons op Instagram

Schoolgids

SCHOOLGIDS 2023 – 2024

In onze schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij binnen ons onderwijs hanteren en hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen. Naast praktische informatie informeren wij u ook over de identiteit, de visie, de wijze waarop onze opvang is ingericht en ons onderwijs. Verder is er informatie over de zorg voor uw kind en de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Gedurende de gehele periode waarin uw kind op onze school zit zullen wij u regelmatig op de hoogte stellen van de ontwikkeling en resultaten die uw kind bereikt. Na het lezen van deze brochure weet u waar wij voor staan en wat we voor uw kind willen bereiken.

Klik hier om de schoolgids te bekijken.

Quote over kernwaarde ‘Zijn’

Jeroen groep 4

Kindcentrum De Buskes • Ben Websterstraat 3-11 • 3069 XJ Rotterdam • 010 4552940

Back To Top