Skip to content

Het team van de ds. J.J. Buskesschool is zich bewust van dit feit en richt het onderwijs dusdanig in dat het tegemoet komt aan deze veranderende samenleving. Wij willen dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie (digitaal) te ordenen en te beoordelen op waarde voor zichzelf en anderen. Als school leveren we een bijdrage aan het verantwoord gebruik van internet, mobiele telefoons en sociale media als informatie- en communicatiemiddel.

De wijze waarop we dit doen kunt u teruglezen in onsĀ mediaprotocol

Back To Top