Skip to content

U kunt erop vertrouwen dat de school zorgvuldig met uw belangen omgaat. Toch kan het voorkomen dat u tijdens contacten met de school niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken. In dat geval is het belangrijk dit direct aan de juiste persoon binnen de school bekend te maken.

Is het een klacht over personeel, dan zal dit op directieniveau besproken worden en zal de directie beide partijen horen. Wanneer een oplossing via overleg met de direct betrokkenen (in de volgorde leerkracht, Intern Begeleider, directie) niet meer mogelijk lijkt, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

Op onze school is een (van de directie onafhankelijke) contactpersoon aan wie u uw probleem kunt voorleggen.

De contactpersoon van onze school is Marloes Heselaars. Haar werkdagen zijn dinsdag tot en met vrijdag en zij is telefonisch te bereiken op 010-455 29 40. Zij gaat met u na of het probleem alsnog door een gesprek kan worden opgelost.

Indien u daarna vindt, dat de school uw klacht niet serieus neemt of niet goed oplost kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting, vertegenwoordigd door de heer Kees Schouten. Hij is te bereiken via 010-412 51 01. Komt u tot de conclusie dat hij de klacht niet goed behandelt, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de voor alle scholen van onze stichting aangestelde vertrouwenspersoon mevrouw Anja van Eersel. Haar telefoonnummer en adres kunt u verkrijgen via het secretariaat van de stichting 010-412 51 01.
Als dan uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie.
Adres: Landelijke Klachtencommissie PO/VO/BVE. Postbus 82324. 2508EH Den Haag.

 

Klachtenprocedure In het kort:

 

Stap 1

u probeert de klacht op school op te lossen met de leerkracht, Intern begeleider of de directie

Stap 2

u schakelt de contactpersoon van de Ds. J.J. Buskesschool in dit is mevrouw M. Heselaars

Stap 3

u dient uw klacht in bij het bestuur van de stichting

Stap 4

u dient uw klacht in bij de externe vertrouwenspersoon van de stichting

Stap 5

u dient uw klacht in bij de landelijke klachtencommissie

Back To Top