Skip to content

Ds. J.J. Buskesschool

Ben Websterstraat 3-11
3069 XJ Rotterdam

Telefoon: 010 4552940
E-mail: d.schefers@kindenonderwijsrotterdam.nl

 

Postadres:

Ds. J.J. Buskesschool
Ben Websterstraat 3
3069 XJ Rotterdam

 

 

Ds. J.J. Buskesschool maakt onderdeel uit van de stichting
Kind en Onderwijs Rotterdam
Bezoekadres

Het Brouwershuys

Linker Rottekade 292

3034 CV, Rotterdam (2de etage)
T: 010 4125101
E: bureau@kindenonderwijsrotterdam.nl
W: www.kindenonderwijsrotterdam.nl

Postadres

Postbus 22009
3003 DA Rotterdam

Ouderraad

Op onze school is een ouderraad actief. Deze groep ouders ondersteunt de school bij het organiseren van allerlei activiteiten. Het is mogelijk dat een lid van de OR een beroep op u doet. Hopelijk niet tevergeefs! Wij hechten veel belang aan het meehelpen van ouders in de school en nodigen u van harte uit om mee te doen!! Jaarlijks treedt een gedeelte van de ouderraad af en kunnen ouders herkozen worden of kunnen nieuwe ouders zich verkiesbaar stellen. De zittingstermijn van een OR-lid is 3 jaar.

Indien u contact op wilt nemen met de OR kunt u ook mailen naar i.knape@kindenonderwijsrotterdam.nl

Medezeggenschapsraad

De Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs schrijft voor dat een basisschool moet beschikken over een Medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn niet alleen personeelsleden, maar ook de ouders van de leerlingen vertegenwoordigd. Op onze school is dat vier personen per geleding.

Regelmatig worden er verkiezingen gehouden om, bij vertrek van MR-leden, de vrijgekomen plaatsen in te vullen. Ouders en leerkrachten worden voor een termijn van drie jaar gekozen. Na afloop van die termijn kunnen zij zich herkiesbaar stellen. De MR heeft een adviserende functie naar de school. Adviezen worden zowel gevraagd als ongevraagd gegeven. De school, maar ook het bestuur, kan de MR om advies vragen bij bepaalde besluiten. De MR heeft instemmings- of adviesrecht bij voor de school ingrijpende besluiten. Indien u contact op wilt nemen met de MR kunt u ook mailen naar mrbuskesschool@kindenonderwijsrotterdam.nl

Back To Top